LK Roslagens policy för medlemmarnas tävlande och betalning av tävlingsavgifter

Policy för tävlande och betalning av tävlingsavgifter i LK Roslagen från och med säsongen 2018 (som börjar i november 2017):
 
Att tävla bidrar starkt till den idrottsliga utvecklingen och tävling är tillsammans med träning en grundläggande del av Löparklubben Roslagens verksamhet.

Föreningen ser mycket positivt på att medlemmarna visar framfötterna och vinner ära och ryktbarhet åt klubben och har därför beslutat om en mycket generös policy avseende tävlingar i Sverige och betalning av tävlingsavgifter:
 

  • Alla mästerskapstävlingar som SM, DM mm betalas av klubben.
  • Alla arenatävlingar betalas av klubben.
  •  Dessutom sponsrar LK Roslagen med anmälningsavgiften för ett stort antal utvalda motionslopp, i första hand lokala, med fokus på att odla gemenskap och lagkänsla medlemmarna emellan. Anmälan sker då genom föreningens omsorg.
  •  En elitsatsande medlem kan få ytterligare stöd. Det sker alltid i samråd med tränare och ledare.

 
Några riktlinjer för dig som tävlar:
Den aktive förväntas hålla en öppen dialog med sin tränare eller ledare och använda sunt förnuft vid egen anmälan till arenatävlingar. Sträva efter att undvika efteranmälningar och ha god anledning att eventuellt inte komma till start.

Tänk på att medlemsavgiften inte räcker långt och att någon klubbkamrat arbetar hårt och oavlönat för att dra in medel till föreningen. Naturligtvis tävlar vi alltid i klubbens tävlingskläder då vi är stolta över att representera Löparklubben Roslagen!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter