LK Roslagens styrelse för 2020

Olle Jansson (Ordförande)

Hans Davidsson
Bengt Hammar
Jörgen Lindh
Eva Lundqvist
Marianne Smedmark
Mikael Tennare