LK Roslagens policy för medlemmarnas tävlande och betalning av tävlingsavgifter

Att tävla bidrar starkt till den idrottsliga utvecklingen och tävling är tillsammans med träning en grundläggande del av Löparklubben Roslagens verksamhet.

Föreningen ser mycket positivt på att medlemmarna visar framfötterna och vinner ära och ryktbarhet åt klubben och har därför beslutat om en mycket generös policy avseende tävlingar i Sverige och betalning av tävlingsavgifter:
 

  • Alla mästerskapstävlingar som SM, DM mm betalas av klubben.
  • Alla arenatävlingar betalas av klubben.
  • Dessutom sponsrar LK Roslagen med anmälningsavgiften för ett stort antal utvalda motionslopp, i första hand lokala, med fokus på att odla gemenskap och lagkänsla medlemmarna emellan. Anmälan sker då genom föreningens omsorg. Ambitionen är att presentera en lista på dessa tävlingar för de kommande månaderna, bland annat på klubbens webbplats, och löpande uppdatera listan.
  • En medlem som är på väg mot-, eller befinner sig i sverigeeliten i seniorklassen kan få ytterligare stöd. Det sker alltid i samråd med tränare och klubbens ledning som gör en bedömning av nivå och potential på satsningen.


Några riktlinjer för dig som tävlar:

Du som aktiv förväntas hålla en öppen dialog med din tränare eller ledare och använda sunt förnuft vid egen anmälan till arenatävlingar. Sträva efter att undvika efteranmälningar och ha god anledning att eventuellt inte komma till start.

Tänk på att medlemsavgiften inte räcker långt och att någon klubbkamrat arbetar hårt och oavlönat för att dra in medel till föreningen. Naturligtvis tävlar vi alltid i klubbens tävlingskläder då vi är stolta över att representera Löparklubben Roslagen!