Välkommen som medlem för 2024

Löparklubben Roslagen behöver alla medlemmars stöd, ett stöd som tar sig uttryck i var och ens möjligheter till personligt engagemang. Som medlem ska du veta att oavsett hur du väljer att engagera dig så är du viktig!

Medlemsavgiften i Löparklubben Roslagen (LK Roslagen) för år 2024 är:

Aktiva löpare 500:-
Stödjande / gåva 300:- eller valfri summa däröver
Ungdom / Studerande 300:-
Familjeavgift 700:-

För att bli medlem fyller du i dina uppgifter här nedan och skickar till oss samt betalar in medlemsavgiften till föreningens BG-nummer: 5124-0232. Observera att medlemskapet blir gällande först när avgiften betalats in.
 


  • Ange vilken medlemsform du söker (se beskrivning ovan).
  • Om du vill kan du berätta hur du blev intresserad av LKR (du kan kryssa flera alternativ).