Styrelsemöten

2018-11-04

Sammanfattning av LK Roslagens styrelsemöte som ägde rum söndagen den 4 november 2018 kl. 12.30-15.30
på Tiundagatan 39, Uppsala.


Närvarande: Owe Ahlström (ordförande), Bengt Hammar (vice ordförande), Hans Davidsson (kassör), Isabell Ahlström (sekreterare). Ledamöter: Mikael Tennare, Björn Johansson, Tomas Jennerstål, Jörgen Lindh. Övriga: Leif Bengtsson, Anna Lindh.
 
Ekonomi
Hasse presenterar budgeten 2018. Sammanfattningsvis lite minus i ekonomin men det finns stora tillgångar i kläder som vi har på lager.
  
Redogörelse från mötet med Rimbohus, 1/11.
Utvärderingsmöte av RimbohusMilen skedde 1 november med några representanter från klubbens styrelse, Rimbo SOK samt Rimbohus. Rimbohusmilen kommer 2019 att äga rum 15 september.
 
Terräng-DM
Styrelsen beslutar att föreningen ska ansöka om terräng-DM 2019, korta banan, med start och mål vid Rimbo SOK:s klubbstuga vid eljusspåret i Rimbo.
 
Norrtälje stadslopp
Styrelsen beslutar att efter Owes förslag ändra bansträckningen något vid 2019 års Norrtälje stadslopp med start och mål på Norrtälje IP. Med denna bansträckning är det även möjligt att arrangera 10km med varvbana.
 
Holmenkollenstafetten
Beslutar att vi avstår Holmenkollen nästa år.
 
”Prova på bana”, vara eller icke vara?
Beslutar att inte ha en löparserie i år
 
Eventuell annan löptävling på bana
Beslutar att planera för att ha en öppen tävling och inkludera RM.
Arrangemanget planeras genomföras någon gång i mitten av augusti. Preliminära distanser 100m, 400m, 1500m, 5000m. Ungdomslopp på 600m och 800m.
  
Vilka tävlingars anmälningsavgifter, storlek skall betalas av LK Roslagen?
Beslutas att styrelsen även nästa år väljer ut några landsvägslopp som föreningen betalar anmälningsavgiften i syfte att samla föreningens aktiva och satsa på gemenskap. Närmast kommande tävlingar är Borecup serien.
 
Jultallriken 2018
Jultallriken kommer äga rum söndag 9 december kl. 16.00 på Blå vingen.
Jultallriken kommer kosta 100 kr per person och priset är kraftigt subventionerat av sponsorn Citycatering som levererar maten. Bland annat kommer stipendier delas ut under kvällen.

2018-10-08

Sammanfattning av LK Roslagens styrelsemöte som ägde rum 8 oktober 2018 på Vitkåksvägen, Rånäs kl. 18.30-21.00.

Närvarande: Owe Ahlström (ordförande), Bengt Hammar (vice ordförande), Hans Davidsson (kassör), Isabell Ahlström (sekreterare). Ledamöter: Tomas Jennerstål, Jörgen Lindh, Marianne Smedmark (suppleant). Övriga: Leif Bengtsson, Martin Hammar.

2018-08-30

Sammanfattning av LK Roslagens styrelsemöte  2018-08-30 kl. 19.15-21.15 i Rimbo SOK:s klubbstuga.

Närvarande: Owe Ahlström (ordförande), Bengt Hammar (vice ordförande), Hans Davidsson (kassör), Isabell Ahlström (sekreterare). Ledamöter: Janne Holmén, Mikael Tennare och Tomas Jennerstål. Övriga: Torbjörn Ahlström.
 
Tävlingar, DM och SM tävlingar
Klubben har under augusti månad haft deltagare vid DM på bana samt USM, JSM och VSM.
DM lockade inte heller i år särskilt många löpare. Owe föreslår att återuppta en öppen DM vecka för bara löpningar (seniorer och veteraner). Owe, Isabell och Hasse ska formulera en skrivelse till upplands friidrottsförbund i syfte att argumentera för det. Och sedan en motion till årsmötet.

Premiärloppet av Rimbohusmilen går 15 september. Tyvärr krockar många tävlingar denna helg, i år är dock tävlingen endast ett testlopp.

Terräng DM går 6 oktober i Stadsskogen i Uppsala.

SM terrängen 27-28 oktober på Öland: Det verkar vara mycket vagt intresse från de aktiva. Hasse avbokar Löttorps camping och planerna på gemensam busstransport är därmed inte heller aktuella.

Norrtälje stadslopp
Dagarna efter stadsloppet ägde ett utvärderingsmöte rum.
Totalt 164 anmälda, ca 50% efteranmälda. I stort ett lyckat arrangemang. Tävlingen uppmärksammades i Norrtäljetidningen som hade helsida dagen efter.
Owe presenterar sitt förslag på ändringar av bansträckning med start och mål på idrottsplatsen, kan ha jippon etc. och festligheter där. Samma bansträckning i stort sätt som i år men springer en vända i stan och rundar lilla torget och sedan uppför Bolkavägen och mål på IP.

Fördelar med det nya förslaget på bansträckning:  löparna springer ej mot trafiken, antalet funktionärer kan minskas radikalt genom att dubblera trafikvakter (krävs ca 15, istället för 25), lätt att köra med bil/fyrhjuling.
Owe föreslår även 40+ klass samt 15-17 årsklass. Hasse föreslår att Owes förslag godtas då det inte innebär alltför stora förändringar inför nästkommande års tävling.  Tomas berättar om sina tankar kring bansträckning. Han har även tittat på 1km och 2km bana för barn.

Övriga frågor som diskuterades kring stadsloppet: Kvällslopp? Annat datum?  Nytt förslag på datum: Kristi Himmelsfärd dvs. slutet av maj 2019. Nytt möte ang. detta efter Rimbohusmilen.

Löparserien på bana
Mycket få aktiva kom utifrån andra klubbar. Dålig marknadsföring i år. Diskuterades om att flytta datumen till nästa år då tävlingarna krockade med Stockholmstävlingar i år. Diskuterades även om att ha fler långlopp på löparserien. Ska fundera vidare på distanser och datum samt om löparserien ska innefatta färre dagar?
 
 
Övriga ärenden
Diskutades hur vi kan öka intäkterna till klubben.
Owe tar upp att IFU Arena är mycket uppbokad och därmed svårt att få träningstider. Isabell och Owe planerar formulera och skicka skrivelser till Upplands friidrottsförbund ang. problemet att få plats att träna på rimliga tider.
Hasse informerar att klubben har runt 100 medlemmar, varav cirka 60 är aktiva.

2018-07-04

Sammanfattning av LK Roslagens styrelsemöte som ägde rum 2018-07-04, kl. 18.00-21.15 på  Vitkåksvägen 10 i Rånäs.

Närvarande: Owe Ahlström (ordförande), Bengt Hammar (vice ordförande), Hans Davidsson (kassör), Isabell Ahlström (sekreterare). Ledamöter: Tomas Jennerstål, Mikael Tennare, Björn Johansson och Marianne Smedmark (suppleant).
 
Tävlingar, DM och SM-tävlingar            
Närmaste mästerskapstävling på tur är Nordiska mästerskapen för veteraner i Borås där klubben kommer ha en representant.
DM 10 000m arrangeras av Mantra Sport 31 juli på Gränby Arena.
Övriga DM grenar 18-19 augusti på Gränby Arena.
Terräng DM 6 oktober
Terräng-SM 27-28 oktober: Beslutas att en eventuell gemensam resa betalas av deltagarna själva. Hasse kollar offert för buss och boende.  Hasse skickar intresseansökan till aktiva om Terräng-SM.
 
Norrtälje Stadslopp
Större delen av mötet upptogs av planering av Norrtälje Stadslopp.
Saknas fortfarande 2-3 funktionärer (vägvakter).

Löparserien på BANA
Löparserien på bana kommer äga rum tre onsdagar i augusti på Norrtälje IP. Hasse planerar skickar ut funktionärslista.
Viktigt sprida informationen till aktiva om tävlingen.

RIMBO Milen
Rimbomilen med start och mål vid lokstallarna i Rimbo kommer äga rum lördag 15 september. Tävlingen är sanktionerad och kommer i år troligen vara i mindre format. Kommer ej göra någon större marknadsföring för loppet.

Övriga ärenden
Tomas bjuder in till Brottbyrundan+löparlunch hemma hos Tomas lördag 1 september.
Ny beställning av klubbjackor och linnen har kommit. Kontakta Isabell för inköp.

2018-05-31

Sammanfattning av LK Roslagens styrelsemöte som ägde rum i Rimbo OK:s klubblokal vid elljusspåret i Rimbo 31 maj 2018 kl. 19-22.

Närvarande: Ordförande Owe Ahlström, vice ordförande Bengt Hammar, kassör Hasse Davidsson,  sekreterare Isabell Ahlström, ledamot Jörgen Lindh, ledamot Mikael Tennare, suppleant Marianne Smedmark. Övriga: Leif Bengtsson, Anna Lindh.
 
Rapporter   
-     Träning och tävlingar
Owe och Hasse berättar om stafett-SM där klubben hade ett M 22 lag på 3x800m på plats och som slutade på en fin fjärde plats. Klubben fick mycket uppmärksamhet från speakern både innan och under loppet.

Diskuteras hur få fler motionärer till träningarna i Uppsala. Kommer prova att ha Gränby arena som mötesplats på tisdagar och då ha gemensam uppvärmning/distansträning.

-          Holmenkollstafetten
Hasse informerar om stafetten där LK Roslagen var enda svenska lag i år. Såväl aktiva som ledare nöjda med resan. Konstaterar att det antal ledare som var med behövdes för att kunna stötta de aktiva utmed banan.
 
Tävlingar, DM och SM-tävlingar
DM tävlingarna för uppland har ännu ej kommit ut.
Närmaste SM tävling framåt i tiden är SM milen i Stockholm 14 juni.
I augusti går alla SM tävlingar på bana, från ungdomar till veteraner.
Klubben räknar med att ha aktiva med på samtliga SM i augusti.

Nordiska mästerskapen för veteraner går i Borås i mitten av juli och klubben kommer ha minst en aktiv på plats.            

Norrtälje Stadslopp
En stor del av mötet handlade om Norrtälje stadslopp.
Många har lagt ner mycket tid på att få ihop detta arrangemang.
Det saknas sju funktionärer.
 
Löparserien på BANA
Löparserien på bana kommer även i år genomföras tre onsdagar i augusti.
Förhoppningen är att fjolårets funktionärer har möjlighet att ställa upp även i år.

RIMBO Milen
I september kommer föreningar i samarbete med Rimbo Hus arrangera Rimobmilen. Ett 10 km långt lopp med start och mål vid lokstallarna. En arbetsgrupp har påbörjat planering av bl.a. bansträckning.

2018-01-16

Sammanfattning av LK Roslagens styrelsemöte 2018-01-16 som ägde rum i Riflex möteslokal på Vallby gårdsväg i Rimbo.

Närvarande: ordförande Owe Ahlström, vice ordf. Bengt Hammar, kassör Hans Davidsson, sekreterare Isabell Ahlström, ledamöter: Björn Johansson, Tomas Jennerstål samt Mikael Tennare.  Övriga: Annika Berzén, Lars Berzén, Marianne Smedmark, Torbjörn Folkesson, Torbjörn Ahlström.

Träning och medlemmar
Träningen i Rimbo har flyttats till torsdagar, bl.a. för att inte krocka med träningen i Norrtälje på tisdagar. I Uppsala bedrivs nu träning alla dagar i veckan förutom onsdagar och torsdagar.

Tävlingar, DM
Upplands friidrottsförbund kräver att samtliga föreningar som representeras på DM måste bidra med minst en funktionär per dag. Owe och Isabell kommer stå som kontaktpersoner för funktionärskapet med förhoppningen att flera kan hjälpas åt med detta under tävlingsdagarna.
Frågan om att tydliggöra klubbens policy för tävlingar och anmälningsavgifter uppkommer (som finns publicerad på hemsidan). Policyn ska tydliggöras bl.a. genom att hänvisa till poängjaktens grupp 1 för definition av elitsatsande samt att policyn ska läggas ut på en mer framträdande plats på hemsidan.

Beslutas att det snarast ska läggas ut i kalendern på hemsidan vilka av vårens tävlingar som föreningen betalar anmälningsavgiften för.

Holmenkollstafetten 5 maj 2018
Målet är att få ihop ett herrlag och ett damlag med 15 löpare i respektive lag med start i seniorklass 2 vilken har start och mål på Bislett. Hasse kommer skicka ut mail för att kolla hur intresset ser ut bland de aktiva att delta i denna stafett. Planen är bussresa fredag 4 maj till Oslo och hemresa lördag 5 maj. Bussresan kommer klubben att stå för. Billiga boendealternativ ska undersökas.

Verksamhetsberättelsen 2017
Hasse redovisade verksamhetsberättelsen för 2017 som bland mycket annat visade att föreningen hade 101 medlemmar vid årsskiftet.

Bokslut 2017
Hasse presenterar bokslutet för 2017.

Budget 2018
Hasse presenterar en budgetförslaget för 2018.

Årsmöte, dag och plats
LK Roslagens årsmöte föreslås äga rum torsdagen 8 mars kl. 18.30 på Tiundagatan 37 i Uppsala. Kallelse till alla medlemmar kommer skickas ut de närmaste veckorna.

Norrtälje Stadslopp – arbetsgrupp
Tävlingen har nu i dagarna blivit sanktionerad av upplands friidrottsförbund och kommer att äga rum 28/7 2018. Är även centralt sanktionerad och finns på friidrott.se och FRIDA.
Förslag på 5km bana finns och tillstånd för bansträckningen kommer sökas hos polismyndigheten snarast. Start på sportcentrum och mål i centrala Norrtälje. Barnklasserna kommer ha start och mål på Sportcentrum.

En arbetsgrupp bildas bestående av Hasse som arbetsgruppens ledare samt Owe och Bengt. Fler kommer tillfrågas och rekryteras eftersom.

Klubben saknar idag system för tidtagning, styrelsen ska undersöka saken till nästa möte.
Tävlingen kräver många funktionärer och vi hoppas så många som möjligt från klubben kan ställa upp.

Sponsorer
Eckerölinjen är ny huvudsponsor. Hasse tar gärna emot tips på företag som kan tillfrågas.

Klubbläger ev. Åland
Finns intresse bland de aktiva av att arrangera ett helgläger. Styrelsen undersöker saken närmare om lämplig plats på Åland eller annat ställe.

Hemsidan
Hemsidan fungerar bra. Sponsorernas loggor kommer läggas ut. Ska lägga ut kontaktuppgifter till medlemmar under rubriken oss medlemmar emellan, där det även kommer finnas möjlighet till enklare kommunikation. Detta kommer vara lösenordskyddat.

Övriga ärenden
Önskvärt att någon/några från klubben går på upplands friidrottsförbunds årsmöte i IFU Arena torsdag 13/2 kl. 18.30. Vore också bra om någon från klubben är intresserad av att kandidera för att gå med i förbundets styrelse.

2017-09-14

Sammanfattning av LK Roslagens styrelsemöte 2017-09-14 som ägde rum på Tiundagatan 39, Uppsala.

Närvarande: ordförande Owe Ahlström, vice ordf. Bengt Hammar, kassör Hans Davidsson, sekreterare Isabell Ahlström, ledamöter: Björn Johansson, Tomas Jennerstål samt Leif Bengtsson, Anna Lindh och Martin Hammar.

Träning och medlemmar, bokning av IFU Arenan U-a.
Uppstart av träning i Rimbo har skett i september månad. Owe informerar om nya bestämmelser för träning IFU Arena from hösten 2017. Aktiva kommer att själva få bekosta årskort/klippkort och klubbar med seniorverksamhet tillåts ej längre boka träningstider. Hasse informerar om att antalet klubbmedlemmar närmar sig 100.

Ekonomi
Hasse informerar om att han öppnat konto för aktivas insprungna pengar för uttag efter inköp av utrustning, träningsläger etc. Sammanfattningsvis är klubbens ekonomi god med tanke på att föreningen funnits så litet tag.

LOK-stöd
För att få LOK stöd önskar klubben fler aktiva under 25 år.

Övrigt
Isabell ska påminna de som ej betalat för klubbkläder att göra detta.
Hasse anser att ekonomin är så pass god att vi kan införa en poängjakt och ett stipendiesystem. Styrelsen antog detta.

Tävlingar i höst, DM och SM-terrängen
Styrelsen kommer att rekommendera de aktiva ett antal tävlingar i höst, se kalendern.

Löparserien PROVA på BANA inkl. Funktionärsutbildning Utvärdering
Styrelsen kände sig nöjd med tävlingarna, ett stort tack till funktionärer och aktiva.

Prova på Terräng
Styrelsen beslutar att inte arrangera prova på terräng denna höst p.g.a. fullt tävlingsprogram.

Norrtälje Stadslopp
Planer finns att arrangera ett Norrtälje stadslopp. Hasse informerar om att kontakter redan tagits med företag i Norrtälje stadskärna där det är planerat för målgång. Start planeras vid idrottsplatsen. Hoppas på samverkan med Norrtälje sparbank. Preliminär planering bör vara klar i slutet av oktober för att kunna publiceras i kommande års tävlingskalender. Löpare från klubben i Norrtälje komma reka bansträckning.

Sponsorer
Hasse redovisar förslag på olika sponsoravtal för 2018 med förhoppning om att sponsorintäkterna kommer öka kommande år.

Hemsidan
Hemsidan verkar fungera bra och vi är nöjda med utformningen.

Jultallrik
Beslutas om prel. datum söndag 19/11, Hasse återkommer om tid och plats.

Övriga ärenden
Styrelsen enades om en policy för deltagande i tävling och anmälningsavgifter som börjar gälla från november 2017. Styrelsen beslutar om att klubben kommer presentera ett antal motionstävlingar som klubben betalar för och att klubben betalar för alla arenatävlingar. Se mer information under rubriken nyheter på hemisdan. Beslutar att resultat från icke sanktionerade tävlingar ej ska finnas med i den officiella statistiken.

Löparklubben Roslagen/ Isabell Ahlström, sekreterare.
isabell.ahlstrom@yahoo.com

2017-06-27

Sammanfattning av LK Roslagens styrelsemöte 2017-06-27 som ägde rum på Vitkåksvägen 10 i Rånäs.

Närvarande var ordförande Owe Ahlström, vice ordf. Bengt Hammar, kassör Hans Davidsson, sekreterare Isabell Ahlström, Mikael Tennare, Björn Johansson, Janne Holmén, Tomas Jennerstål, Jörgen Lindh, Leif Bengtsson, Anna Lindh.
 
Träning och medlemmar: Träningen i Uppsala fortskrider under ledning av Owe med intervallpass måndagar, onsdagar och lördagar. I Norrtälje håller Rebecka fortsatt i träning på torsdagar. Planerar att ev. komma i gång med verksamhet i Rimbo under hösten.
Antalet medlemmar i klubben ökar och är nu 65.
 
Projektansökningar: Klubben har beviljats 10 000 kronor av Norrtälje kommun i bidrag till löpprojekt.

Tävlingar: Mål för 2018 är att ha deltagande lag i Holmenkollenstafetten 6 maj. I nuläget är det realistiskt att kunna få ihop de 15 damer som krävs. Styrelsen planerar även för att klubben ska arrangera tävlingar under 2018, bl.a. ett Norrtälje stadslopp.

Löparserien Prova på Bana ink. Funktionärsutbildning: Kommer äga rum onsdagkvällarna 16, 23 och 30. Funktionärsstab föreslås med Owe Ahlström som tävlingsledare. Programblad kommer snarast tryckas upp och spridas. Annonser i Norrtälje tidning kommer också publiceras.
Torsdag 3 augusti kl. 18-20 genomförs funktionärsutbildning med fokus på löpning.
 
Hemsidan: Klubben kommer så småningom få en ny hemsida som kommer innebära att fler medlemmar kommer få tillgång att tillföra information. Sammanställning av aktuella klubbrekord kommer läggas ut.

Övriga ärenden: Beställda klubbjackor komr inom några veckor.

Medlemmar som önskar fullständigt styrelseprotokoll kontaktar undertecknad.

LK Roslagen/ Isabell Ahlström, sekreterare.
Isabell.ahlstrom@yahoo.com

2017-03-20

Sammanfattning av LK Roslagens styrelsemöte 2017-03-20 som ägde rum på Tiundagatan 41 i Uppsala.

Närvarande var ordförande Owe Ahlström, vice ordf. Bengt Hammar, kassör Hans Davidsson, sekreterare Isabell Ahlström, Mikael Tennare, Björn Johansson, Janne Holmén, Tomas Jennerstål, Jörgen Lindh, Leif Bengtsson.
 
Träning och medlemmar: Owe informerade att deltagarna på träningen i Uppsala blir allt fler. Diskussioner sker om hur få fler yngre med i träning och medlemmar. Det skall sättas upp information om klubbens träning vid universitetet.
   Tre träningstillfällen/vecka bedrivs nu i Uppsala. Måndagar kl. 17.00 vid Studenternas, onsdagar kl. 17.45 vid Stadsskogen samt lördagar kl. 15.00 IFU Arena. Troligtvis kommer lördagsträningen att snart påbörjas kl. 10.30 vid Studenternas istället.
   Diskussioner sker hur vi skall kunna starta löpargrupper i Brottby, Norrtälje, Rimbo samt Knivsta. 

Tävlingsdräkt och linne: Hans och Jörgen informerade om tävlingslinne och jacka. Linnet som är orange och svart har ännu inte levererats. Jackan finns designad men ännu ej beställd, avvaktar detta.

Tävlingar: Beslutades att till tävlingen Slottsmilen den 9 april, när inte tävlingslinnet är klart, får löparna se till att ha orangefärgat på överkroppen som är klubbens färg. T-shirtar finns då att låna.

Löparserien Prova på bana/programblad: Beslöts att arrangera en löparserie, tre onsdagar i augusti 16, 23 och 30 med sprintcup och medel- och långdistanscup. Hans har huvudansvaret för detta. Inbjudan kommer att skickas i början av juni av Hasse.

Funktionärsutbildning: Beslöts att Hasse skall vara tävlingsledare, utbildningsledare och sammankallande med en arbetsgrupp där Bengt Hammar och Leif Bengtsson också ingår, för utbildning av tävlingsfunktionärer. En dag i Uppsala och en i Rimbo/Norrtälje med så många deltagare som möjligt i god tid innan de planerade tävlingsarrangemangen. Diskuterades också att klubben måste få fram formella starters.

Sponsoravtalen: Hans gick igenom de befintliga sponsoravtalen och berättade att arbetet fortsätter för att hitta fler. Han har också fått klart med att sätta upp en sponsorskylt på Norrtälje IP. Behöver också sponsor för lager av nummerlappar för kommande tävlingsarrangemang. Hans kommer att undersöka detta närmare.

Hemsida: Jens Davidsson har arbetat fram klubbens mycket fina hemsida som nu finns sedan drygt två veckor: www.lkroslagen.se . Styrelsen tackar och hälsar via Hasse till Jens för det fina arbetet.

Klubbmärke: Styrelsen tackade Tomas för det fina jobb han lagt ned på att få fram LK Roslagens  klubbmärke.

Träningsläger: En grupp ansvarig för framtida träningsläger och liknande bildades bestående av Jörgen Lind, Mikael Tennare och Björn Johansson.

Nästa styrelsemöte: meddelas på hemsidan.

Medlemmar som önskar fullständigt styrelseprotokoll kontaktar undertecknad.
 
Löparklubben Roslagen/ Isabell Ahlström, sekreterare.
Isabell.ahlstrom@yahoo.com

2017-01-26

Sammanfattning av protokoll vid bildandet av Löparklubben Roslagen på Bergshyddan, Rimbo.
Närvarande: Owe Ahlström ordf, Mikael Tennare, Bengt Hammar, Isabell Ahlström, Björn Johansson, Tomas Jennerstål, Lis Larsson, Jörgen Lindh, Leif Bengtsson, Renée Davidsson och Hans Davidsson, mötessekreterare.

Owe Ahlström redogjorde för idén med egen löparklubb Roslagen har växt fram efter att vi försökt under hösten få ett löparprojekt/team under Rånäs 4H, utan framgång med ett defintivt avslag den 15 november 2016.

Owe Ahlström valdes till löparklubben Roslagens första ordförande, Hans Davidsson till kassör och Isabell Ahlström till sekreterare. Till övriga styrelsemedlemmar valdes: Bengt Hammar, vice ordf., Björn Johansson, Tomas Jennerstål, Janne Holmén, Mikael Tennare och Göran Eriksson.

Beslut togs bl.a. att klubbens färger blir orange och svart. 

Löparklubben Roslagen/Isabell Ahlström, sekreterare
isabell.ahlstrom@yahoo.com