Styrelsemöten

2017-09-14

Sammanfattning av LK Roslagens styrelsemöte 2017-09-14 som ägde rum på Tiundagatan 39, Uppsala.

Närvarande: ordförande Owe Ahlström, vice ordf. Bengt Hammar, kassör Hans Davidsson, sekreterare Isabell Ahlström, ledamöter: Björn Johansson, Tomas Jennerstål samt Leif Bengtsson, Anna Lindh och Martin Hammar.

Träning och medlemmar, bokning av IFU Arenan U-a.
Uppstart av träning i Rimbo har skett i september månad. Owe informerar om nya bestämmelser för träning IFU Arena from hösten 2017. Aktiva kommer att själva få bekosta årskort/klippkort och klubbar med seniorverksamhet tillåts ej längre boka träningstider. Hasse informerar om att antalet klubbmedlemmar närmar sig 100.

Ekonomi
Hasse informerar om att han öppnat konto för aktivas insprungna pengar för uttag efter inköp av utrustning, träningsläger etc. Sammanfattningsvis är klubbens ekonomi god med tanke på att föreningen funnits så litet tag.

LOK-stöd
För att få LOK stöd önskar klubben fler aktiva under 25 år.

Övrigt
Isabell ska påminna de som ej betalat för klubbkläder att göra detta.
Hasse anser att ekonomin är så pass god att vi kan införa en poängjakt och ett stipendiesystem. Styrelsen antog detta.

Tävlingar i höst, DM och SM-terrängen
Styrelsen kommer att rekommendera de aktiva ett antal tävlingar i höst, se kalendern.

Löparserien PROVA på BANA inkl. Funktionärsutbildning Utvärdering
Styrelsen kände sig nöjd med tävlingarna, ett stort tack till funktionärer och aktiva.

Prova på Terräng
Styrelsen beslutar att inte arrangera prova på terräng denna höst p.g.a. fullt tävlingsprogram.

Norrtälje Stadslopp
Planer finns att arrangera ett Norrtälje stadslopp. Hasse informerar om att kontakter redan tagits med företag i Norrtälje stadskärna där det är planerat för målgång. Start planeras vid idrottsplatsen. Hoppas på samverkan med Norrtälje sparbank. Preliminär planering bör vara klar i slutet av oktober för att kunna publiceras i kommande års tävlingskalender. Löpare från klubben i Norrtälje komma reka bansträckning.

Sponsorer
Hasse redovisar förslag på olika sponsoravtal för 2018 med förhoppning om att sponsorintäkterna kommer öka kommande år.

Hemsidan
Hemsidan verkar fungera bra och vi är nöjda med utformningen.

Jultallrik
Beslutas om prel. datum söndag 19/11, Hasse återkommer om tid och plats.

Övriga ärenden
Styrelsen enades om en policy för deltagande i tävling och anmälningsavgifter som börjar gälla från november 2017. Styrelsen beslutar om att klubben kommer presentera ett antal motionstävlingar som klubben betalar för och att klubben betalar för alla arenatävlingar. Se mer information under rubriken nyheter på hemisdan. Beslutar att resultat från icke sanktionerade tävlingar ej ska finnas med i den officiella statistiken.

Löparklubben Roslagen/ Isabell Ahlström, sekreterare.
isabell.ahlstrom@yahoo.com

2017-06-27

En liten rubrik.

Sammanfattning av LK Roslagens styrelsemöte 2017-06-27 som ägde rum på Vitkåksvägen 10 i Rånäs.

Närvarande var ordförande Owe Ahlström, vice ordf. Bengt Hammar, kassör Hans Davidsson, sekreterare Isabell Ahlström, Mikael Tennare, Björn Johansson, Janne Holmén, Tomas Jennerstål, Jörgen Lindh, Leif Bengtsson, Anna Lindh.
 
Träning och medlemmar: Träningen i Uppsala fortskrider under ledning av Owe med intervallpass måndagar, onsdagar och lördagar. I Norrtälje håller Rebecka fortsatt i träning på torsdagar. Planerar att ev. komma i gång med verksamhet i Rimbo under hösten.
Antalet medlemmar i klubben ökar och är nu 65.
 
Projektansökningar: Klubben har beviljats 10 000 kronor av Norrtälje kommun i bidrag till löpprojekt.

Tävlingar: Mål för 2018 är att ha deltagande lag i Holmenkollenstafetten 6 maj. I nuläget är det realistiskt att kunna få ihop de 15 damer som krävs. Styrelsen planerar även för att klubben ska arrangera tävlingar under 2018, bl.a. ett Norrtälje stadslopp.

Löparserien Prova på Bana ink. Funktionärsutbildning: Kommer äga rum onsdagkvällarna 16, 23 och 30. Funktionärsstab föreslås med Owe Ahlström som tävlingsledare. Programblad kommer snarast tryckas upp och spridas. Annonser i Norrtälje tidning kommer också publiceras.
Torsdag 3 augusti kl. 18-20 genomförs funktionärsutbildning med fokus på löpning.
 
Hemsidan: Klubben kommer så småningom få en ny hemsida som kommer innebära att fler medlemmar kommer få tillgång att tillföra information. Sammanställning av aktuella klubbrekord kommer läggas ut.

Övriga ärenden: Beställda klubbjackor komr inom några veckor.

Medlemmar som önskar fullständigt styrelseprotokoll kontaktar undertecknad.

LK Roslagen/ Isabell Ahlström, sekreterare.
Isabell.ahlstrom@yahoo.com

2017-03-20

Sammanfattning av LK Roslagens styrelsemöte 2017-03-20 som ägde rum på Tiundagatan 41 i Uppsala.

Närvarande var ordförande Owe Ahlström, vice ordf. Bengt Hammar, kassör Hans Davidsson, sekreterare Isabell Ahlström, Mikael Tennare, Björn Johansson, Janne Holmén, Tomas Jennerstål, Jörgen Lindh, Leif Bengtsson.
 
Träning och medlemmar: Owe informerade att deltagarna på träningen i Uppsala blir allt fler. Diskussioner sker om hur få fler yngre med i träning och medlemmar. Det skall sättas upp information om klubbens träning vid universitetet.
   Tre träningstillfällen/vecka bedrivs nu i Uppsala. Måndagar kl. 17.00 vid Studenternas, onsdagar kl. 17.45 vid Stadsskogen samt lördagar kl. 15.00 IFU Arena. Troligtvis kommer lördagsträningen att snart påbörjas kl. 10.30 vid Studenternas istället.
   Diskussioner sker hur vi skall kunna starta löpargrupper i Brottby, Norrtälje, Rimbo samt Knivsta. 

Tävlingsdräkt och linne: Hans och Jörgen informerade om tävlingslinne och jacka. Linnet som är orange och svart har ännu inte levererats. Jackan finns designad men ännu ej beställd, avvaktar detta.

Tävlingar: Beslutades att till tävlingen Slottsmilen den 9 april, när inte tävlingslinnet är klart, får löparna se till att ha orangefärgat på överkroppen som är klubbens färg. T-shirtar finns då att låna.

Löparserien Prova på bana/programblad: Beslöts att arrangera en löparserie, tre onsdagar i augusti 16, 23 och 30 med sprintcup och medel- och långdistanscup. Hans har huvudansvaret för detta. Inbjudan kommer att skickas i början av juni av Hasse.

Funktionärsutbildning: Beslöts att Hasse skall vara tävlingsledare, utbildningsledare och sammankallande med en arbetsgrupp där Bengt Hammar och Leif Bengtsson också ingår, för utbildning av tävlingsfunktionärer. En dag i Uppsala och en i Rimbo/Norrtälje med så många deltagare som möjligt i god tid innan de planerade tävlingsarrangemangen. Diskuterades också att klubben måste få fram formella starters.

Sponsoravtalen: Hans gick igenom de befintliga sponsoravtalen och berättade att arbetet fortsätter för att hitta fler. Han har också fått klart med att sätta upp en sponsorskylt på Norrtälje IP. Behöver också sponsor för lager av nummerlappar för kommande tävlingsarrangemang. Hans kommer att undersöka detta närmare.

Hemsida: Jens Davidsson har arbetat fram klubbens mycket fina hemsida som nu finns sedan drygt två veckor: www.lkroslagen.se . Styrelsen tackar och hälsar via Hasse till Jens för det fina arbetet.

Klubbmärke: Styrelsen tackade Tomas för det fina jobb han lagt ned på att få fram LK Roslagens  klubbmärke.

Träningsläger: En grupp ansvarig för framtida träningsläger och liknande bildades bestående av Jörgen Lind, Mikael Tennare och Björn Johansson.

Nästa styrelsemöte: meddelas på hemsidan.

Medlemmar som önskar fullständigt styrelseprotokoll kontaktar undertecknad.
 
Löparklubben Roslagen/ Isabell Ahlström, sekreterare.
Isabell.ahlstrom@yahoo.com

2017-01-26

Sammanfattning av protokoll vid bildandet av Löparklubben Roslagen på Bergshyddan, Rimbo.
Närvarande: Owe Ahlström ordf, Mikael Tennare, Bengt Hammar, Isabell Ahlström, Björn Johansson, Tomas Jennerstål, Lis Larsson, Jörgen Lindh, Leif Bengtsson, Renée Davidsson och Hans Davidsson, mötessekreterare.

Owe Ahlström redogjorde för idén med egen löparklubb Roslagen har växt fram efter att vi försökt under hösten få ett löparprojekt/team under Rånäs 4H, utan framgång med ett defintivt avslag den 15 november 2016.

Owe Ahlström valdes till löparklubben Roslagens första ordförande, Hans Davidsson till kassör och Isabell Ahlström till sekreterare. Till övriga styrelsemedlemmar valdes: Bengt Hammar, vice ordf., Björn Johansson, Tomas Jennerstål, Janne Holmén, Mikael Tennare och Göran Eriksson.

Beslut togs bl.a. att klubbens färger blir orange och svart. 

Löparklubben Roslagen/Isabell Ahlström, sekreterare
isabell.ahlstrom@yahoo.com